top of page

TRANSPARÈNCIA

Troba aquí tots els documents, memòries i auditories de l'Associació AVAN i la Fundació AVAN

MEMÒRIES

GENERAL

2021

2020

2019

SABADELL

2021

2020

2019

TERRASSA

2021

2020

2021

2020

2019

SANT CUGAT

2021

2020

2019

RUBÍ

2022

ESTATUTS

ASSOCIACIÓ

FUNDACIÓ

REGLAMENT
DE RÈGIM
INTERN

PLA
ESTRATÈGIC

CODI
ÈTIC

AUDITORIES I ESTATS FINANCERS

INFORME D'AUDITORIA

2020

2019

COMPTE DE RESULTATS I BALANÇ

ASSOCIACIÓ AVAN

2020

2019

FUNDACIÓ AVAN

2020

2019

2021

2021

2021

PRESSUPOSTOS

ASSOCIACIÓ AVAN

2022

2021

2020

FUNDACIÓ AVAN

2022

2021

2020

bottom of page