top of page

EL PROJECTE DE L'AVAN

IMG_1672.jpg

MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida de les persones afectades per malalties neurològiques, els seus familiars i entorn, per oferir suport social, terapèutic i de lleure i establir un compromís d’atenció, proximitat i continuïtat.

L'AVAN promou l’avenç del coneixement en l’àmbit de la neurologia per tal de donar resposta a les necessitats existents i fomentar l’associacionisme, el voluntariat i el treball en xarxa.

VISIÓ

Ser una entitat de referència en el model d’atenció integral a les persones afectades per malalties neurològiques i les seves famílies, per cobrir totes les necessitats al llarg del procés de la malaltia.

Per això, treballem amb un sistema de qualitat, innovació, recerca, millora contínua i sostenible econòmicament, busquem la implicació i la complicitat de tots els agents de la societat.

IMG_2097_edited.jpg
IMG_2045.jpg

VALORS

 • Solidaritat: apropament desinteressat a les persones que pateixen les conseqüències d’una malaltia neurològica crònica.

 • Xarxa d’amistat: relació afectiva entre persones basada en la confiança i acceptació mútua, tot creant vincles de familiaritat, fent efectiu el nostre lema “no estàs sol”.

 • Suport: ajuda integral a les persones que pateixen malalties neurològiques i als seus familiars, per estar presents al llarg de tota la malaltia.

 • Proximitat: voluntat de ser propers a totes les persones que necessiten la nostra ajuda.

 • Compromís: amb la societat per a fer efectius els objectius de l’entitat amb la implicació de tots els agents que la integren.

 • Professionalitat: garantir un servei de qualitat a través d’un abordatge integral i multidisciplinar.

 • Integració i obertura: a totes aquelles persones que pateixen malalties neurològiques i al seu entorn, sense cap tipus d’exclusió, tot afavorint una visió amplia dels nostres objectius.

OBJECTIUS

 • Vetllar per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per les malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques (demències, Parkinson, esclerosi múltiple, ictus i d'altres), de les seves famílies, persones cuidadores i del seu entorn.

 • Oferir suport, serveis, programes d’assistència i tractament integral per aconseguir una millor qualitat de vida, tant per a les persones malaltes com per a les seves famílies i cuidadores i, en especial, per als joves i els infants, per tractar de forma individualitzada les necessitats de cada persona i fomentar la creació de grups d’ajuda mútua.

 • Cooperar amb les administracions públiques i amb les institucions privades en les tasques d’assistència a les persones amb malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques.

 • Cercar els recursos necessaris per poder dur a terme la cura integral, tant en teràpies rehabilitadores i socials, com també amb la creació de nous centres, habitatges protegits, residències i qualsevol servei que sigui necessari per a aconseguir els fins de la fundació.

 • Donar a conèixer la problemàtica social i personal que pateixen les persones afectades per aquestes malalties i també dels qui en tenen cura, mitjançant estratègies d’informació a la ciutadania i de formació al personal adient.

 • Vetllar per a què les persones amb malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques puguin incloure's a la societat amb els mateixos drets que la resta de la ciutadania.

 • Normalitzar l’accessibilitat en les edificacions, suprimir les barreres arquitectòniques, per a facilitar l’execució de les activitats de la vida diària i la participació plena.

 • Crear instruments que permetin l’entrada al món laboral, ja sigui a un treball normalitzat, adaptat, protegit o terapèutic.

 • Estimular i fomentar la solidaritat de totes les persones envers la problemàtica esmentada i la seva repercussió social.

 • Fomentar la recerca médica en el camp de la neurologia i la neuropsiquiatria. Estimular la realització d’estudis sobre la incidència, evolució, terapèutica i possible etiologia d’aquestes malalties.

 • Generar i fomentar les relacions científiques i socials amb altres entitats i estaments de Catalunya, com també a nivell estatal i internacional, que tinguin per finalitat l’ajuda a les persones amb malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques.

 • Promoure el diàleg, l’entesa i la col·laboració amb les administracions públiques, donada la gran problemàtica social que comporten la majoria de aquestes malalties.

IMG_1725.jpg
bottom of page