top of page
pink ribbon.png

taller d'estimulació cognitiva per a dones que han patit càncer de mama

El càncer de mama és el tipus de tumor maligne més comú en dones, a tot el món. Es diagnostiquen aproximadament unes 34.000 dones anualment, a Espanya (Asociación Española contra el Càncer, 2020). La incidència augmenta amb l’edat, especialment a partir dels 50 anys. Malgrat tot, un 23% dels casos es diagnostiquen en dones menors de 45 anys. Es tracta d’una malaltia que afecta principalment a les dones i només un 1% dels casos son homes.

La millora en l’eficàcia dels tractaments ha incrementat significativament la supervivència a llarg termini. Aquest fet implica que un gran gruix de dones supervivents de càncer de mama hauran de viure amb seqüeles i també amb els efectes secundaris derivats dels tractaments rebuts, amb repercussions que poden persistir a llarg termini.


La millora dels fàrmacs per al control dels símptomes secundaris com per exemple les nàusees i els vòmits han fet emergir major preocupació i alhora interès per altres conseqüències de la teràpia com son el deteriorament cognitiu associat a la malaltia i/o al tractament.


L’Associació Americana contra el càncer defineix l’alteració cognitiva secundària a la quimioteràpia derivada de càncer de mama com una disminució en l’agudesa mental, increment d’oblits, problemes per concentrar-se i recordar detalls, dificultats per a realitzar tasques simultàniament i també per a finalitzar-les.

A l'AVAN hem dissenyat un taller gratuït d'estimulació cognitiva per a dones que han patit càncer de mama. Es tracta d'una intervenció en dotze sessions, de 2 hores cadacsuna, en format presencial o virtual (a escollir). En aquestes sessions s'ofereixen eines per a millorar els recursos cognitius, per conèixer els efectes que produeixen els fàrmacs i com fer-los front. L'objectiu principal és millorar algunes habilitats com la memòria i l'organització a través de recursos molt diversos que les participants podran incloure en el seu dia a dia. 

A més, s'ofereix material creat especialment per aquest taller, que acompanya cada sessió, i també per a treballar a casa individualment. 

El taller inclou una valoració individual abans de començar les sessions i una altra a l'acabar-les. D'aquesta manera es farà palesa l'evolució en les capacitats cognitives treballades. 

A continuació trobareu un formulari que podeu omplir per a rebre més informació sobre el taller (properes dates, ubicació, material,...):

bottom of page