top of page

canal ètic

El present canal està dedicat exclusivament per a dirigir denúncies per incompliments legals de l'organització o les seves persones integrants, en els termes i condicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Si té qualsevol dubte sobre altres qüestions pot contactar-nos a través d'altres canals disponibles en la pàgina web.

Què es consideren incompliments normatius?

Sense ànim excloent ni limitatiu, es consideren:

 • Fraus i estafes

 • Blanqueig de capitals

 • Evasió o elusió d’impostos

 • Delictes contra la propietat intel·lectual o industrial

 • Competència deslleial

 • Delictes contra el mercat o les persones consumidores

 • Corrupció interna

 • Irregularitats amb la Seguretat Social o l'Agència Tributària

 • Incompliment de la normativa sobre protecció de dades

 • Revelació de secrets empresarials

 • Malversació

 • Delictes contra el medi ambient i la salut pública

 • Vulneració de drets de les persones treballadores

Algunes de les situacions que es podrien denunciar per aquesta via són:

 • possibles conductes i comportaments considerats il·legals amb l'acompliment del treball,

 • presumpta gestió lucrativa de recursos de l'empresa,

 • situacions de discriminació o abús sexual,

 • pràctiques de corrupció, robatoris, fraus, etc.

Qui pot presentar una comunicació?

Qualsevol persona de l'empresa i aquelles persones externes que estiguin o hagin estat vinculades o relacionades amb la mateixa en un context laboral o professional.

Com puc realitzar una comunicació?

Es pot cursar de manera verbal, escrita o presencial seguint els passos indicats en el formulari del Canal confidencial de denúncies. Així mateix, la comunicació pot ser anònima.

Com es tramitarà la comunicació?

Es tramitarà garantint la confidencialitat i prohibició de represàlies a la persona informant.

Quins principis assisteixen a la persona informant?

El sistema intern d'informació reuneix les garanties de confidencialitat, no represàlies, respecte a la independència, la protecció de dades, secret de les comunicacions i les pràctiques correctes de seguiment, recerca i protecció de la persona informant.

bottom of page