logo centre terrassa.png

el projecte

Rehabilitació de la nau Pont Aurell Armengol (1.500 m²) al carrer Sant Francesc, 71, per a la posada en marxa d’un centre d’atenció integral per atendre a població del Vallès Occidental.

 

AVAN Neurologia Terrassa vol esdevenir un centre de referència en l’àmbit de la neurologia a la ciutat. Juntament amb les altres seus de l'AVAN, serà un recurs referent al Vallès per a persones amb malalties neurològiques i les seves famílies.

per què a terrassa?

Històricament l’AVAN va ocupar dos pisos cedits per una de les famílies terrassenques fundadores. Aquest espai, juntament amb la cessió d’una part del gimnàs de Mútua Terrassa, va permetre l’atenció de persones amb malalties neurològiques entre el 1993 i el 2013.

 

Actualment, ocupem la segona planta del Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (170m²). Aquest, no és un espai adequat per atendre a persones que necessiten neurorehabilitació i dificultem la gestió de l’equipament que ha d'estar compartit amb la resta d'entitats.

 

És necessari un espai diferenciat per cobrir també una necessitat de centre de dia per a persones amb malalties neurològiques, no existent a la ciutat i que forma part de la cartera de serveis de la Generalitat de Catalunya. També hi ha la necessitat d’atendre infants amb necessitats especials o patologies complicades i no ho podem fer en un centre cívic que no reuneix els requisits sociosanitaris.

 

A Terrassa atenem més de 280 persones, i realitzem més de 100 primeres visites anuals. L’augment de l’esperança de vida incrementa la freqüència d’aparició d’aquestes malalties i ha fet que l'espai actual sigui insuficient. Amb aquest projecte podrem ampliar les places i atendre a més de 500 persones a la ciutat de Terrasa.

IMG_1496.jpg
IMG_1532.jpg
IMG_1956_edited.jpg

com ho farem?

Creiem en un model públic-privat i comptem amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. L’AVAN fa més de 28 anys que treballa al servei d’aquestes persones, i té reconeguda la seva professionalitat i la solidesa com a entitat referent en la neurologia.

En el camí de la cerca de fons per convertir aquest projecte en realitat, volem comptar amb la valuosa col·laboració d’empreses privades i particulars que vulguin contribuir al seu finançament.

Si vols col·laborar en el projecte posa't en contacte amb nosaltres: direccio@avan.cat

les obres a dia d'avui

A l'estiu del 2022 es van començar les obres de rehabilitació de la nau Pont Aurell i Armengol. Fins a dia d'avui s'han realitzat els enderrocs necessaris, el sanejament general i la neteja de les encavallades de fusta, sostres, parets i porta principal, així com el canvi de la coberta i les noves obertures per permetre l'entrada de llum natural des del sostre. També s'està procendint a la instal.lació dels ancoratges per a les plaques solars i a la realització de les obertures dels ascensors.

Paral·lelament s'està tancant la redacció del projecte on es defineixen els espais necessaris i els usos, amb la previsió d'iniciar la construcció durant el primer trimestre del 2023.