FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

Usuaris i familiars de l'AVAN

 

 • Vetllar per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per les malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques (demències, parkinson, esclerosi múltiple, ictus i d'altres), de les seves famílies, dels seus cuidadors i del seu entorn familiar.
 • Oferir suport, serveis, programes d’assistència i tractament integral per aconseguir una millor qualitat de vida, tant per als malalts com per a les seves famílies i vetlladors i en especial, per als joves i els nens, tractant de forma individualitzada les necessitats de cada persona i fomentant la creació de grups d’ajuda mútua.
 • Cooperar amb les Administracions Públiques i amb les institucions privades en les tasques d’assistència a les persones amb problemes neurològics i neuropsiquiàtrics.
 • Cercar els recursos necessaris per poder dur a terme la cura integral dels malalts, tant en terapèutiques farmacològiques i rehabilitadores, com també amb la creació de centres d’acollida, habitatges protegits i residències i de tot tipus de serveis que siguin útils per a aconseguir els fins de la Fundació.
 • Donar a conèixer la problemàtica social i personal que pateixen les persones afectades per aquestes malalties i també dels qui en tenen cura, mitjançant estratègies d’informació a la ciutadania i de formació de personal adient.
 • Vetllar perquè les persones afectades per les malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques puguin integrar-se a la nostra societat amb els mateixos drets que la resta de la ciutadania.
 • Normalitzar l’accessibilitat de les edificacions, suprimint les barreres arquitectòniques, per a facilitar l’execució de les seves tasques personals i la participació a tot tipus d’activitats.
 • Crear instruments que permetin l’entrada al món laboral, ja sigui un treball normalitzat, adaptat, protegit o terapèutic.
 • Estimular i fomentar la solidaritat de totes les persones envers la problemàtica esmentada i la seva repercussió social.
 • Fomentar la recerca médica en el camp de la neurologia i la neuropsiquiatria. Estimular la realització d’estudis sobre la incidència, evolució, terapèutica i possible etiologia d’aquestes malalties.
 • Generar i fomentar les relacions científiques i socials amb altres entitats i estaments de Catalunya, com també a nivell estatal i internacional, que tinguin per finalitat l’ajuda als malalts neurològics i neuropsiquiàtrics.
 • Promoure el diàleg, l’entesa i la col·laboració amb les administracions públiques, donada la gran problemàtica social que comporten la majoria de aquestes malalties.