FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

general 007

Intervenció terapèutica

Rehabilitació (en fases agudes i subagudes del dany cerebral adquirit), estimulació (en malalties degeneratives) i manteniment (en lesions cròniques) en format individual i/o grupal des de les següents disciplines:

 • Fisioteràpia
 • Teràpia ocupacional
 • Logopèdia
 • Neuropsicologia
 • Psicologia

S’estableix un pla personalitzat de tractament per a cada afectat, dirigint-lo al servei o serveis més adients per a les seves necessitats.

Dins de la intervenció grupal comptem amb agrupats per patologies i graus d’afectació:

 • Grups d’estimulació cognitiva polivalent: Servei dirigit a persones que pateixen demència des de graus inicials a graus moderats. Un cop realitzada la valoració inicial de l’afectat el dirigim al grup que més s’adequa al seu grau cognitiu tenint en compte el nivell educatiu i les dificultats i potencialitats específiques. L’objectiu d’aquests grups és estimular al màxim les funcions cognitives (memòria, atenció, raonament, càlcul, percepció, etc.) de l’afectat per tal d’alentir el procés degeneratiu.
 • Programa específic per Parkinson (PEP): Servei dirigit a persones que pateixen Parkinson i malalties afins (Parkinsonismes, Paràlisi Supranuclear Progressiva, Degeneració Còrtico-basal...). Dividit també en funció del grau d’afectació física i cognitiva, tenen com a objectiu alentir el procés degeneratiu i mantenir la màxima funcionalitat en l’afectat.
 • Programa de rehabilitació i manteniment: Servei dirigit a persones que han patit dany cerebral adquirit en estadi crònic i que volen potenciar i mantenir les millores assolides, afavorint també les relacions socials .
 • Programa específic per Ictus: Servei dirigit a persones que han patit un accident vascular cerebral i volen mantenir i potenciar les funcions motrius i cognitives millorant la seva funcionalitat diària.
 • Grups d’afàsia i disàrtria: Serveis específics de rehabilitació grupal del llenguatge, la comunicació, la veu i la parla.
 • Servei d’acolliment diürn: Servei dirigit per a persones que pateixen demència en grau moderat/sever i per a joves amb alteracions cognitives moderades/severes, on dotem d’un espai diari de 9 del matí a 20 del vespre on es realitzen activitats d’estimulació i s’atén a les necessitats bàsiques de la vida diària dels usuaris buscant potenciar al màxim la seva autonomia i dotant a la família d’un espai de respir amb una alta especialització.
 • Programa d’abordatge infanto-juvenil: Atenció terapèutica a infants i adolescents que pateixen malalties neurològiques.
 • Avaluacions neuropsicològiques, logopèdiques, ocupacionals i físiques.

Casal Obert de l'AVAN

 

Intervenció social

Amb l’objectiu de donar suport a la persona des d’una perspectiva global, hem desenvolupat cinc programes de caire social per tal de facilitar l’esfera lúdica i relacional de les persones que pateixen alguna malaltia neurològica.

 • Anem: Sortides lúdiques, esportives i culturals de cap de setmana per a joves amb dany cerebral.
 • Cuidem: Vacances terapèutiques dinamitzades per professionals especialitzats (psicòlegs, fisioterapèutes, terapeutes ocupacionals, integradors socials, infermers, ...) dirigides a persones que pateixen malalties neurològiques. Dividim les vacances en quatre grups: Demències lleus; esclerosi múltiple i ictus joves; Parkinson i ictus; joves amb dany cerebral.
 • Casal Obert: Programa d’oci setmanal que es porta a terme a les seus de Terrassa, Sabadell i Sant Cugat que realitza activitats de caire lúdic i social tant a les nostres instal·lacions com en els diferents recursos que ens ofereix la ciutat.
 • Kedem: Programa d'activitats lúdiques protegides, adreçades a joves i adults joves, realitzades en dissabte a Sabadell.
 • Avancem: Programa d'autogestió per fomentar l'autonomia de les persones. Els usuaris participen en totes les decisions del desenvolupament de les activitats de lleure.