FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

Tallers de millora de la memòria de l'AVAN

 

A banda dels serveis que realitzem a les nostres pròpies instal·lacions, des de l'AVAN també n'oferim a centres d’atenció primària, ajuntaments, empreses i fundacions.

 

Serveis de formació

  • Grups d’ajuda terapèutica: Amb l’objectiu de posar en contacte persones que pateixen situacions similars i que poden beneficiar-se de l’experiència dels altres, obrint també un espai on compartir emocions i pensaments des d’una escolta activa i empàtica que afavoreixi noves relacions de suport.
  • Grups de formació: Amb l’objectiu de formar i informar les famílies sobre les especificitats de cada malaltia, facilitant així una millor comprensió de les diferents situacions en què es puguin trobar i afavorint-ne un millor abordatge, millorant així la qualitat de vida d’afectat i cuidador.
  • Formacions a mida en malalties neurològiques i el seu abordatge.
  • Formació al voluntariat.

 

Serveis de prevenció

  • Neurogym: Taller formatiu, que introdueix als assistents al món de les neurociències i com poder aplicar-les en la nostra vida laboral i quotidiana. Permet dotar la persona d’estratègies per augmentar la flexibilitat cognitiva, aconseguint així adaptar-se millor i més ràpidament als canvis; millorar l’atenció i la memòria; adquirir nous aprenentatges; enriquir la visió del món; agilitzar els processos d’anàlisi i resolució de problemes; estimular el raonament lògic. Alhora, millora la qualitat de vida de la persona a través de l’aprenentatge de tècniques de relaxació; de la potenciació de les seves funcions cognitives; de la reducció dels nivells d’estrès; de la informació sobre alimentació que afavoreixi el funcionament del cervell...
  • Tallers de millora de la memòria per a persones que no pateixen malalties neurològiques i estan interessades en millorar les seves funcions cognitives.
  • Conferències.
  • Tallers relacionats amb les malalties neurològiques.