Segueix-nos a les xarxes socials

FacebookTwitterYouTube 

Botó Instagram web

 

 

 

La Malaltia de Parkinson és una malaltia neurodegenerativa, és a dir, crònica i progressiva. Afecta el sistema nerviós central, concretament a les estructures del cervell encarregades del control i de la coordinació del moviment, així com del manteniment del to muscular i de la postura.


L’inici de la malaltia sol manifestar-se amb rigidesa muscular, cansament, arrossegament de peus, dificultats a l’escriure o un quadre depressiu.

Els símptomes més freqüents són: tremolors, rigidesa muscular, lentitud o dificultats per iniciar el moviment, trastorns de l’equilibri, problemes de parla i de la veu. Aquests símptomes no són permanents, apareixen i desapareixen, el que provoca en la persona afectada un sentiment de gran dependència i indefensió.

El Parkinson és una de les afeccions neurològiques més freqüents entre les persones majors de 55 anys. Es calcula que a Espanya el número de persones afectades arriba als 100.000 i als 20.000 a Catalunya.

Per les persones afectades per Parkinson , apart de la medicació és important la rehabilitació amb teràpies que ajudaran a aconseguir un major grau d’autonomia i a alentir l'avenç de la malaltia. La neuropsicologia, la logopèdia, la fisioteràpia, la teràpia ocupacional i la psicologia són teràpies adreçades a persones afectades pel Parkinson, així com el suport psicològic a familiars i/o cuidadors. Des de l’AVAN s’ofereixen ajudes econòmiques a les famílies que ho necessitin per fer front al cost de les teràpies.