Segueix-nos a les xarxes socials

FacebookTwitterYouTube 

Botó Instagram web

 

 

 

Cinquanta una persones entre treballadors, voluntaris, socis i amics vàrem estar el dissabte al matí del 28 d’ abril reflexionant sobre els valors que volem que estiguin al centre de totes les nostres activitats.

Al final d’aquest document trobareu el resum de tots els grups fet pels secretaris dels mateixos. Va ser una trobada molt rica en aportacions de tothom i l’experiència pensem repetir-la anualment.

 

Tot seguit reproduïm un llistat de temes que la Junta es compromet  a estudiar per anar ajustant la nostra entitat  a les reflexions fetes aquell dia.

 

1. PARTICIPACIÓ:

1.1. El nombre de participants en una jornada atípica i sense precedents ens podria dir que no ens hem de tallar de fer propostes d’aquest tipus i que donar veu a tothom ha estat una experiència positiva.

1.2. L’alt nivell de la majoria de les aportacions dels participants  sense una  ponència inicial de ningú extern que doni pistes ens confirma que som un equip amb moltes possibilitats. Podem aprofitar més el potencial personal dels integrants de l’AVAN.

2. PROFESSIONALS, VOLUNTARIS, SOCIS, AMICS...

2.1. Eduquem en el compromís? Els professionals saben que han d’estar implicats?. Cal seguir augmentant la formació de tots els agents de l’entitat.

2.2. Cal redefinir el binomi professionals-voluntaris i treballar en  l’anomenat abordatge integral multiprofessional. Es proposa canviar la definició de “professionalitat”, tota l’entitat està impregnada de professionalitat.

3. COMUNICACIÓ:

3.1. Parlar menys de la Casa i més de la CAUSA.

3.2. Tot i el que fem en Comunicació es constata la necessitat de ser més coneguts.

4. ECONOMIA I SOLIDARITAT:

4.1. En algun moment s’han tingut més en compte els diners que les persones?

4.2. Oferim uns serveis cars segons diverses constatacions. Hi ha poca difusió de les beques.

4.3. Oportunitat d’emmarcar la nostra política de beques com a contribució específica nostra a la lluita coordinada contra la pobresa.

4.4. Ampliar imaginativament el concepte beques a altres suports o activitats que no sempre suposin necessàriament cost econòmic.

4.5. Necessitat de seguir lluitant per la gratuïtat dels serveis pel nostre compte i amb altres instàncies.

5. XARXA D’AMISTAT:

5.1. Fer més seguiment quan una persona marxa de l’AVAN. Trucar per saber com estan, proposar hores solidàries?, visites puntuals dels voluntaris?.

5.2. Oferir més espais de trobada, activitats del racó del soci...

6. ALTRES:

6.1. Ens hem d’obrir a les demandes que la societat ens fa. Cal detectar quines.

                                 

6.2. Explorar la possibilitat de practicar teràpies complementàries.

 

Abril de 2014

 

Més informació. Resum dels Grups