Segueix-nos a les xarxes socials

FacebookTwitterYouTube 

Botó Instagram web

 

 

 

L'objectiu és dissenyar una intervenció per millorar l'estat emocional, conductual i cognitiu de les persones afectades.

Introducció

Diversos estudis han demostrat el benefici generat per la música en persones afectades de demència. Recentment el documental Alive Inside del director Michael Rossatto-Bennet ha explorat com escoltar la música que ha format part de les seves vides, pot generar canvis evidents a nivell emocional i conductual en aquests pacients. A partir d’aquest treball, es va fundar Music & Memory, una organització sense ànim de lucre que proporciona, a més de cent residències de la tercera edat d’Estats Units, tecnologies digitals que faciliten que la música formi part de les vides dels seus residents, millorant àmpliament la seva qualitat de vida.

Objectius i entitats impulsores

Inspirats per aquestes iniciatives, neix el projecte “Life Soundtrack, la música de la meva vida” impulsat pel BarcelonaBeta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall, l’Escola La Salut de Sabadell, el Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra i l’Associació del Vallès d’Amics de la Neurologia per analitzar els potencials beneficis de la música en persones amb demència.

El projecte i la metodologia

En el marc del projecte, un grup d’onze estudiants de primer de batxillerat de l’escola La Salut de Sabadell dissenyaran i desenvoluparan una intervenció utilitzant la música per millorar l’estat emocional, conductual i cognitiu de persones amb Alzheimer, generant un impacte positiu en la seva qualitat de vida i la dels seus familiars.

Per dur a terme la intervenció, que serà el seu projecte de recerca durant el curs 2016-17, els estudiants hauran de cercar informació rellevant del context musical, la presència o absència d’educació musical i les preferències musicals del pacient. Mitjançant la tecnologia desenvolupada en el Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra podran generar automàticament una llista de reproducció adaptada a cada persona. L’equip de la FPM els formarà en coneixement de la malaltia d’Alzheimer i dels elements claus a l’hora de desenvolupar una recerca científica, acompanyant-los durant el disseny, l’execució i el mesurament dels resultats. La intervenció es realitzarà amb malalts d’Alzheimer i familiars usuaris del centre de Sabadell de l’Associació del Vallès d’Amics de la Neurologia.

El projecte servirà així mateix per conscienciar sobre els beneficis de la música en el benestar de les persones d’edat avançada, sensibilitzar sobre la malaltia d’Alzheimer i establir vies de connexió entre dues generacions, els adolescents i la gent gran, mitjançant l’ús de la tecnologia i els beneficis de la música.

La tecnologia Banda Sonora Vital

La tecnologia anomenada Banda Sonora Vital, desenvolupada en el Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra, serà un element clau en aquest projecte. A través d’ella els estudiants podran generar automàticament una llista de reproducció amb música que ha pogut ser rellevant a la vida dels pacients. Aquesta llista es realitzarà sobre la base d’un formulari on es recullen detalls de la biografia d’una persona (lloc de naixement, data, professió, experiència amb la música, cantants favorits, etc) que permeten aclarir i, en alguns casos, inferir part de les seves preferències musicals durant la seva vida.

El projecte inclou també una anamnesi musical que s’utilitza per obtenir informació rellevant sobre els contextos musicals de la vida d’una persona, la presència o absència d’educació musical i les preferències musicals del pacient. Aquestes dades, combinades amb l’anàlisi de la música i algorismes de càlcul de similitud, genera una llista explícita inicial de pistes amb títols i/o intèrprets potencialment rellevants addicionals. La connexió amb un proveïdor de música i amb bases de dades locals permet l’escolta de música que probablement tingui una càrrega emocional positiva per al pacient, però que havia quedat oblidada. Aquest algorisme ja ha estat testat en persones sanes amb un rang d’edat similar als pacients d’aquest programa pilot, obtenint resultats preliminars positius.

La metodologia científica i el desenvolupament de la intervenció

La Fundació Pasqual Maragall facilitarà als estudiants la informació, l’assessorament i la formació necessària per dur a terme la intervenció i l’avaluació seguint una metodologia científica.

Partint de la hipòtesi de que escoltar música vinculada amb la vida de les persones amb Alzheimer produirà canvis en el seu estat emocional i el seu benestar observables també pels seus cuidadors, els alumnes dissenyaran les bandes sonores personalitzades, estudiaran l’impacte que té en els pacients escoltar-la i analitzaran si els possibles canvis produïts són percebuts pels seus cuidadors.

Els estudiants dissenyaran, amb la guia de professionals del Barcelonaβeta Brain Research Center, els qüestionaris que, com a instruments de mesura, s’administraran als afectats i als seus cuidadors per avaluar els canvis en l’estat anímic dels pacients.

La intervenció

La intervenció es realitzarà a usuaris amb demència de l’Associació del Vallès d’Amics de la Neurologia en les instal·lacions del seu centre de Sabadell. Els seus professionals acompanyaran als estudiants en el seu contacte amb els pacients i els seus familiars.

Sensibilització i difusió

Dins el grup d’estudiants, dos d’ells treballaran en el disseny i l’execució d’un pla de comunicació amb l’objectiu de desenvolupar accions per conscienciar sobre la malaltia d’Alzheimer dins de l’escola i donar a conèixer el projecte als ciutadans de Sabadell.