FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

Està clar que en l’actualitat vivim més anys. El que no està tan clar és que els visquem millor. La presència cada cop creixent de malalties lligades a l’envelliment, com ara les demències, i el fet que tradicionalment s’ha associat la vellesa a un estat de deteriorament o pèrdua de capacitats, fa que ens plantegem si realment envellim amb una bona qualitat de vida.

 

En els darrers anys s’ha posat èmfasi en el terme “envelliment actiu” com a una eina per tal que l’envelliment esdevingui una experiència positiva i no una experiència de pèrdua.

Hi ha molts estudis que demostren que l’estil de vida, l’escolaritat, la professió, l’experiència, la nutrició i l’exercici físic influeixen en la trajectòria cognitiva al llarg de la vida i en el benestar en la vellesa. Però el rendiment cognitiu i la funcionalitat cerebral poden modificar-se a través d’un estil de vida compromès i actiu.

 

Els principals factors que cal tenir en compte per aconseguir un envelliment actiu i saludable són els següents:

 

  • La realització d’activitats que afavoreixin l’estimulació i l’entrenament cognitiu proporciona una reserva cognitiva que permet a la persona rendir amb força normalitat en presència d’anomalies cerebrals. Això pot ajudar a protegir dels efectes d’algun tipus de demència com la Malaltia d’Alzheimer, de manera que una reserva cognitiva més gran pot implicar una repercussió més petita en el rendiment cognitiu. Es poden realitzar tallers de memòria en petits grups, jocs de taula o bé aprofitar les noves tecnologies per treballar amb programes especialitzats d’estimulació cognitiva (programes d’ordinador, tauletes, consoles...).
  • Participar en activitats socialment compromeses per tal de mantenir-se connectat amb la societat. A més, la gran majoria d’activitats socials també són cognitivament estimulants. Aquestes poden ser molt variades: participació en tallers o cursos, anar a xerrades o conferències, realitzar accions de voluntariat, anar a buscar els néts...
  • L’activitat física i l’exercici aeròbic tenen potencials beneficis cognitius i cerebrals. És aconsellable realitzar activitats físiques a un nivell d’intensitat adaptat a les capacitats físiques de cada persona. L’ideal és incloure l’exercici físic en les nostres activitats diàries: pujar per les escales, aparcar el cotxe dos carrers més enllà o baixar una parada abans de l’autobús, aprofitar qualsevol encàrrec per sortir a caminar... Però també es poden realitzar activitats físiques com ioga o tai-txi, apart de les tradicionals caminades o exercicis aeròbics.
  • Mantenir una dieta rica, equilibrada i variada. Són sobradament coneguts els beneficis de la dieta mediterrània.

Mai és tard per aprendre!