FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

L'autisme és molt present a la nostra societat: s'estima que afecta a 1 de cada 100 naixements. Té molt d'impacte en la vida de les persones amb TEA i les seves famílies, però tots podem contribuir a millorar la seva qualitat de vida. Des d'AVAN, posem el nostre granet de sorra acompanyant el procés de desenvolupament dels infants i donant suport a les famílies.

El TEA és un trastorn del neurodesenvolupament que es manifesta en diferents alteracions qualitatives en la interacció social i la comunicació, així com conductes repetitives i restringides.

 • La interacció social: És, possiblement, l’àrea que més fàcilment ens ve a la ment quan pensem en l’Autisme, tots tenim presents casos de personatges televisius com el Sheldon Cooper (The Big Bang Theory) o el Doctor  Shaun Murphy  de la sèrie “The Good Doctor”. La realitat és que les persones amb autisme tenen grans dificultats per entendre el nostre món, un món ple de senyals socials, de contextos canviants i de relacions interpersonals continues. Els costa entendre les normes socials implícites a una situació, o adaptar-se a elles, tenen dificultats per entendre i expressar les seves emocions ajustades a la situació que estan vivint.
 • La comunicació i llenguatge verbal i no verbal:

A nivell verbal el ventall d’afectació és molt ampli, una vegada més. Alguns nens i nenes amb TEA tenen les habilitats lingüístiques preservades mostrant dificultats en el seu ús social i en d’altres les alteracions són més severes interferint en la seva capacitat expressiva i comprensiva.

Però les dificultats comunicatives no es centren només en la part verbal, les persones amb TEA manifesten dificultats en la comunicació no verbal, per exemple, els costa mantenir el contacte visual o tenir una expressivitat emocional rica i adaptada a la situació.

 • Patrons repetitius i restringits en les seva conducta, activitats i interessos: Les persones amb TEA tenen una clara preferència per un entorn clar i predictible, sense canvis, mostrant molta dificultat per adaptar-se quan les seves rutines habituals es modifiquen.

A nivell sensorial és comú trobar casos amb híper o hiposensibilitats. És freqüent, també, trobar estereotípies motores simples o complexes com per exemple l’aleteig o preocupacions i interessos inusuals que són molt intensos i els quals no tenen un component social com objectes de metall, senyals de trànsit...

 

Vol dir això que totes les persones amb aquest diagnòstic són iguals?

No, d’aquí la importància de parlar d’espectre.

 

“Si coneixes a un nen amb autisme, només coneixes a un nen amb autisme”

Com qualsevol altre persona, cada nen i nena dins l’espectre autista té una personalitat pròpia, uns punts forts i dèbils, uns gustos i preferències que el fan únic. A més a més de les dificultats pròpies de l’autisme, les quals també són molt diferents entre cada cas, ja que hi ha diferents nivells de funcionament cognitiu i adaptatiu fent que hagi un ventall molt ampli de manifestacions.

Quines són algunes senyals característiques?

 

L’aparició de símptomes es pot donar des de períodes molt primerencs del desenvolupament. Alguns d’ells són:

 • No estableix contacte visual.
 • No respon al seu nom o al so d’una veu familiar.
 • No segueix objectes visualment ni segueix els gestos que li fan quan l'assenyalen alguna cosa que està passant.
 • No fa intents de cridar l’atenció de la gent del seu voltant.
 • No fa gestos per comunicar-se com dir hola o adéu amb les mans.
 • No inicia ni respon a les abraçades ni allarga els braços perquè l’agafin o el consolin quan es fa mal.
 • No imita els moviments o expressions facials dels altres.
 • No juga amb els altres nens ni comparteix la seva alegria o interessos. Tendeix a ignorar als altres i preferir activitats en solitari.
 • No nota quan els altres es mostren tristos.
 • Absència de varietat en el joc o utilitza les joguines de manera inusual (fa girar les rodes del cotxes, alinea les joguines però no juga amb elles...).
 • Absència de llenguatge o és repetitiu o amb característiques especials (to de veu inusual...).