Segueix-nos a les xarxes socials

FacebookTwitterYouTube 

Botó Instagram web

Les noves tecnologies tenen una forta presència en tots els àmbits de les nostres vides, a casa, la feina,... En el camp de la rehabilitació, també s'han introduït de forma progressiva nous espais  orientats a aconseguir una millor recuperació del pacient.

A l'AVAN comptem des de fa uns mesos amb el Biotrak, un nou sistema integral de neurorehabilitació que utilitza tecnologia de realitat virtual basada en els videojocs.

La realitat virtual  crea un entorn simulat, en la que el pacient  és capaç de situar-se i identificar-se en l'espai a través de la imatge que visualitza en una pantalla i interactuar amb el que el rodeja.  Aquesta interactivitat en temps real ens aporta un retorn que permet al pacient rectificar la seva resposta, adonar-se dels errors en el moviment i corregir-los, el que afavoreix l'aprenentatge motor, a més, el fet de veure's representat  produeix una millora del seu esquema corporal i de la integració de les parts del cos afectades.

El Biotrak permet una teràpia intensiva, repetitiva, orientada a tasques funcionals, interactiva,...dirigida a entrenar les capacitats o habilitats compromeses i sobretot a estimular la neuroplasticitat,  és a dir, la capacitat que té el cervell lesionat de reorganitzar-se en funció de la informació que li és subministrada, i que és la base de la neurorehabilitació.

Un dels grans avantatges de la rehabilitació virtual, és que el pacient treballa a la vegada que està jugant, la teràpia es torna més agradable, divertida, desafiant i motivant sense perdre eficàcia. Amb el Biotrak es poden treballar diferents funcions que s'han vist reduïdes o bé s'han perdut degut a diferents patologies; compta amb dos mòduls de rehabilitació, motor i cognitiu, amb més de 90 exercicis validats per neuròlegs i terapeutes de diferents centres clínics i universitats. El Biotrak disposa d’exercicis per treballar la postura, l'equilibri, la coordinació, l’atenció, la concentració,..

Per al terapeuta és una eina molt útil perquè permet valorar, programar activitats, extreure informes i fer un seguiment objectiu de l'evolució dels pacient.