FacebookTwitterYouTube  Botó Instagram web

La distonia és una malaltia neurològica amb transtorn del moviment, de caràcter crònic i que es caracteritza per contraccions musculars involuntàries, repetides, sostingudes que causen moviments espasmòdics i/o postures anormals.

Pot ser generalitzada o que afecti a segments més concrets del cos (focal, segmentària, multifocal, etc).

La distonia cervical o tortícolis espasmòdica és un tipus de distonia focal que afecta als músculs del coll.

Les posicions anormals que pot arribar a adoptar el cap (intermitents o permanents) poden donar lloc a d’altres lesions: per exemple lesions a les vértebres, desviació de la columna a nivell dorsal i lumbar, asimetría de les espatlles i dificultats per mantenir la mirada endavant per la posició del cap (cosa que pot dificultar de manera important activitats de la vida diària).

A part de que és imprescindible el seguiment per part del neuròleg, és importantíssim seguir un programa de fisioteràpia adaptat on els principals aspectes a treballar seran la reeducació funcional i la postura.

Caldrà una valoració i un tractament específic per a cada persona totalment individualitzat. No obstant, alguns dels objectius generals de la teràpia podrien ser:

-        Mantenir i/o millorar l’amplitud articular.

-        Prevenir o millorar el dolor.

-        Millorar la postura i el control del moviment.

-        Prevenir deformitats.

-        Ensenyar a la persona a compensar la seva incapacitat per fer alguna cosa.

Quan abans es comenci a fer la teràpia, millor serà el control motor i més efectives seran les millores per poder-les mantenir al llarg del temps, sempre i que el pacient sigui constant en el treball fora de les sessions seguint la guia del fisioterapeuta.

És important que no es facin massatges, làser i d’altres “teràpies” perquè empitjoren els símptomes.

El professional adequat per a portar aquest tipus de tractament és el fisioterapeuta especialitzat en distonia cervical.