• Opcions de lleure sense barreres

  • 1.085 famílies associades

  • Durant l'any 2015 hem atès a 893 persones

  • 49 tècnics i 352 voluntaris formen la família AVAN

  • Treballem la sensibilització amb les escoles

  • Article d'interès: Sensacions, moviment i aprenentatge

  • Serveis i teràpies per a persones afectades per malalties neurològiques

Donem suport a persones afectades per malalties neurològiques.